Veronika Vlnkova

Projekt z predmetu SÉMANTICKÉ ZÁKLADY ZNALOSTNÝCH SYSTÉMOV

Stránka predmetu: ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/bak/

Téma: Plánovanie frisbee turnaja

frisbee Plánujeme športové podujatie - hrá sa počas víkendu, niekoľko tímov na niekoľkých ihriskách. Hry trvajú 50 minút, nechám si na ne teda hodinové bloky, začínajúce aj končiace v rozumnom čase.

- rozvrh hier
- 4-5 hier v sobotu
- 2-3 hry v nedeľu
- chceme, aby každý tím mal hry vrámci dňa vyvážene (nie všetky dopoludnia a potom nič...)
- v žiadnom prípade nesmú jednému tímu nasledovať 2 hry bez prestávky po sebe
- zaujímavejšie hry na ihrisku s vyššou prioritou
- tímom s lepšími výkonmi v základnej skupine sa snažíme "za odmenu" naplánovať poslednú hru v sobotu na čo najskôr, majú potom viac času na oddych, večeru a pod., rovnako hry v nedeľu im plánujeme čo najneskôr, aby mohli dlhšie spať
- niektoré tímy sa môžu rozhodnúť docestovať až v sobotu ráno, tak sa im snažíme posunúť prvú hru podľa možností čo najneskôr
- pri príchode médií sa snažíme naplánovať hry domácich tímov na daný čas a na najlepšie ihrisko
PREDIKÁTY
PRAVIDLÁ