Veronika Vlnkova

Programy

Semestrálny projekt - stolná hra Minesweeper - Delphi (2002)


Semestrálny projekt - výučbový softvér Strojopis - Delphi (2003)
Ročníkový projekt Konečné automaty - Perl (2005)
Systémy častíc - C++
Zdrojový kód
Dokumentácia (2004)
Písmenká.exe, zdrojový kód - C (2002)

Preteky triedení - Delphi
Triedenia.exe
Triedenia.dpr, Unit1.dfm, Unit1.pas, Sorty.pas (2003)
Program, ktorý vypíše sám seba bez toho, aby sa načítaval - x.dpr
- Delphi (2001)
PHP script na prevádzanie RGB z desiatkovej do šestnástkovej sústavy DecHex (2003)
Goal-oriented Agent Čistič - Java (2007)
Plánovací problém Plánovanie frisbee turnaja - ASP/DLV (2008)

Efektívne paralelné algoritmy

Paralelný Counting Sort (2004)


Prefixové minimá (2004)
Diplomovka Efektívne paralelné algoritmy - zbierka riešených príkladov (2008)

Algebra

Grupa A4 (2004)
Okruhy (2004)

Iné

Anglický článok Microsoft vs. Linux (2002)


Vyhľadávanie v texte Replacing suffix trees with enhanced suffix arrays (2006)
Softvérové inžinierstvo (use case model) Dokument požiadaviek pre fiktívny burzový systém (2006)