Minesweeper

Projekt z programovania

Hra

Jedná sa o klasickú minesweeperovú hru.

Treba odkryť všetky políčka, pod ktorými sa neskrývajú míny, a pritom na žiadnu "nestúpiť" -v čo najkratšom čase.
Pri odkrývaní hráčovi pomáhajú čísla na už odkrytých políčkach. Označujú, koľko mín sa vedľa* nich nachádza. Políčka, o ktorých si hráč myslí, že sa pod nimi skrývajú míny, si môže označiť vlajočkou (pravým tlačidlom), ak si je menej istý, tak otáznikom (ďaľším kliknutím).
Hra končí, keď sú všetky políčka odokryté (výhrou) alebo ak hráč "stúpil" na mínu (prehrou).
Nová hra sa spustí kliknutím na včelu.

*na políčkach, ktorých sa očíslované políčko dotýka

Menu

Celé menu sa snaží napodobniť typické menu [KDE].
Vyvolá sa kliknutím na včelu pravým tlačidlom.
V Preferences si hráč môže zvoliť veľkosť mínového poľa a počet mín. V prípade, že veľkosť poľa presahuje výšku či šírku obrazovky, zobrazí sa varovanie.
V Color je možné vybrať si farbu pozadia.

[Minesweeper.exe]

[source]